SMART řešení pro města, obce a regiony: od strategie k implementaci – 1. část – přesunuto na 2022

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se akce odkládá na rok 2022.
Jakmile bude znám termín, budete informováni.

 

Úterý 23. 11. 2021 (Krajský úřad, budova B, místnost 2002)

 8:45 – 9:00      Registrace účastníků

9:00 – 9:15        Zahájení vzdělávacího semináře ( Rut Bízková, 15 min.)

 

9:15 – 10:00     SMART je mainstream – jak se mění evropský kontext, nejen v důsledku COVID-19, rostoucí role inovací v území (Rut Bízková, 45 min.)

Nový evropský rámec pro “evropské” peníze, posílení iniciativ ke snížení dopadů lidské činnosti na klima, nové evropské strategie publikované v letech 2020-2021, EU taxonomie. Z celého kontextu plyne rostoucí význam rozvoje území a nových řešení k naplňování potřeb veřejného sektoru.

 

10:00 – 10:45   SMART řešení a nezastupitelná role obcí v nich (Lucie Nencková, 45 min.)

Vývoj konceptu “smart” – od Smart Cities po SMART řešení (historie, definice, tradiční a nové oblasti zájmu, informační zdroje – metodiky, projekty realizované v ČR, role výzkumu, role QH); regionální aspekt v oblasti SMART řešení (od velkoměst, přes obce, až pro kraj či region v širším slova smyslu, meziobecní spolupráce, přeshraniční spolupráce, rozvoj venkovských oblastí).

 

10:45 – 11:30   Sedm principů SMART řešení (Rut Bízková, 45 min.)

Stručné představení koncepčního dokumentu MMR “Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony”; vysvětlení sedmi principů SMART klíčových pro udržitelný rozvoj, jaká řešení lze označit za SMART.

 

11:30 – 12:15   Přestávka na oběd (45 min.)

 

12:15 – 13:15 Vzdělávání jako základní podmínka pro vznik a implementaci SMART řešení (Simona Weidnerová, 60 min.)

Holistický pohled na školství – od mateřské, po vysokou školu. Jak nastavit dílčí SMART řešení pro snadnější prostupnost studentů vzdělávacím systémem tak, aby školy opouštěli absolventi, kteří budou úspěšní na trhu práce po celou svou profesní dráhu. Příklady z praxe a jejich přenositelnost. Jak může obec zjednodušit schvalovací procesy, aby ředitelům škol ubyla byrokracie aniž by došlo k legislativním změnám.

 

13:15 – 13:30   Představení vzdělávacího portálu EDURAMA (Zdena Štěpánková, 15 min.)

 

 

13:30 – 14:30   SMART řešení – jak hledat ve výsledcích výzkumu (Ladislav Mlčák, 60 min.)

Základní přehled zdrojů dat s realizovanými projekty (dotační, výzkumné a inovační) na národní i mezinárodní úrovni, kde je najít, jaké informace obsahují, jak s nimi pracovat a jaký přínos mohou mít pro města, obce a regiony. Jak se mohou města, obce a regiony zapojit do výzkumných projektů. Představení některých realizovaných projektů.

 

14:30 – 15:30 Příklady dobré praxe – SMART Česko (Lucie Nencková, 60 min.)

 

15:30 – 16:00   Diskuze (30 min.)

Změna programu vyhrazena. Účast na semináři podléhá aktuálním epidemickým opatřením dle nařízením vlády.

Představení jednotlivých školitelů naleznete v tomto souboru.

23. 11. 2021, 09:00

Krajský úřad Pardubického kraje, budova B, místnost 2002