Parádní příležitost pro podnikatele

Potvrďte prosím svoji účast prostřednictvím registračního formuláře níže. Před samotnou akcí vám bude zaslán odkaz k připojení na Teams. Případné dotazy posílejte na adresu: kontakt@paradnikraj.cz

S přáním hezkého dne

Jana Klekar, RIS3 manažer Pardubického kraje

Akce se pořádá pod záštitou Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

19. 05. 2021, 10:00

online

Registrace

Registrace na event
Přeji si být informován/a o nových akcích