Online seminář pro obce PK

Ve svém mailu z jsem Vás informoval o tom, že 17.3. 2021 od 14.00 hod hodláme uspořádat online seminář na téma možnosti financování projektů obcí v novém plánovacím období 21+. Chtěl bych upřesnit, že daný online seminář bude mít 3 hlavní bloky:

  1. Možnosti financování projektů obcí v novém plánovacím období 21+ včetně finančních nástrojů Next generation (REACT EU, Národní plán obnovy, Modernizační fond)
  2. Dotační programy Pardubického kraje pro rok 2021
  3. Podpora specifických regionů ze strany Pardubického kraje

Seminář bude trvat cca 90 min.

Prosím, zda byste mohli Mgr. Miroslavu Smejkalovi z oddělení reg. rozvoje (e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz, tel: 724 496 029) zaslat v termínu do 10.3 2021 včetně informace o své účasti na semináři

17. 03. 2021, 14:00

online