Krajské inovační platformy pro obce SMART region

Program
  • Úvodní slovo
  • Parádní kraj – plány projektových aktivit
  • Možná podpora pro obce
  • Modernizační fond
  • Diskuze a závěr

 

Potvrďte prosím svoji účast nejpozději do 21. 4. 2021 prostřednictvím registračního formuláře níže.

S přáním hezkého dne

Ondřej Tušl

RIS3 developer 

Akce se pořádá pod záštitou Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

28. 04. 2021, 08:30

Krajský úřad Pardubického kraje - budova B 2001 nebo přes online nástroj Teams