Krajské inovační platformy oborů elektrotechnika a IT

Program
  • Úvodní slovo
  • OECD – mapování inovativního prostředí
  • Parádní kraj – plány projektových aktivit
  • Otevřené výzvy
  • Modernizační fond
  • Marketing (web a kampaně, možná podpora firmám)
  • Diskuze a závěr

 

Potvrďte prosím svoji účast prostřednictvím registračního formuláře níže. Před samotnou akcí vám bude zaslán odkaz k připojení na Teams.

S přáním hezkého dne

Ondřej Tušl

RIS3 developer 

Akce se pořádá pod záštitou Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

 

20. 04. 2021, 08:30

Krajský úřad Pardubického kraje - budova B 2001 nebo přes online nástroj Teams