Jak na rozvoj zeleně v intravilánech obcí a měst

Pardubický kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje Vás srdečně zvou na kulatý stůl na téma:

Trvale udržitelný rozvoj zeleně v intravilánech měst a obcí

Cílem akce, jak již samotný název napovídá, bude společně pohovořit o tématech rozvoje a údržby zelených ploch v intravilánech obcí, o jejich optimální skladbě, náročnosti na péči časové, finanční i odborné. Dále o jejich vlivu na vnímání celého města / obce ze strany občanů a také o dalších tématech, jako je komunitní výsadba, existence konceptu rozvoje zeleně apod.

Řečníci a témata:

  • Lukáš Štefl (městský zahradní a krajinářský architekt) – Koncepční přístup k rozvoji a péči o městskou zeleň
  • Markéta Pešičková (Česká asociace pro krajinářskou architekturu) – Význam krajinářského architekta jako pravé ruky samospráv, příklady dobré i špatné praxe
  • Jitka Štěpánková (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu) – Následná péče o městskou zeleň v kontextu existujících právních předpisů
  • Luděk Hojný (Zahrada Harta s.r.o.) – Arboristická akademie aneb jak předcházet problémům v životě stromů a keřů
  • Ladislav Poledno (Správce veřejné zeleně TS Holice) – Sezónní veřejná zeleň jako dekorace i vizitka života ve městě
  • Miroslav Janovský (vedoucí Odboru rozvoje KÚ) – Participativní přístup k projektům veřejné zeleně

Po každé prezentaci bude následovat moderovaná diskuse.

Akcí provází z pozice moderátora Tomáš Krátký z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.

09. 04. 2024, 13:00-16:30

Moravská Třebová, Olomoucká 178/2 (2. budova MÚ)