Akademie začínajícího podnikání je tady!

Akademie začínajícího podnikání (AZP) je jednoduše řečeno kurz podnikání pořádaný ve městech po celém PARádním kraji. P-PINK tak aktivně poskytuje své služby i ve východní části kraje, nejen v PARdubicích a okolí. Kurz je určen pro podnikatele všech forem a fází vývoje jejich byznysu. Od počátečního zárodku v podobě myšlenky, přes nastartovaný podnik až po podnikání ve fázi růstu a zlepšování. Od restaurace přes fitstudio po vědeckovýzkumný projekt na likvidaci odpadu.


„Nový program Akademie začínajícího podnikání pro rok 2024 obsahuje pět workshopů, pět individuálních a společných konzultací, založení podnikatelského klubu v daném městě, marketingovou podporu, závěrečné předání certifikátů absolventům, speciální zajímavou přednášku a workshop pro lokální základní školy a jejich 8. a 9. třídy. Akademie je také propojena obsahově i personálně s realizací IKAP – IDZ podpora podnikavosti na středních školách. Akademie tak tvoří ucelený balíček rozvoje a podpory podnikání, kterým PARdubický kraj cíleně a programově podporuje města, obce i MASky kraje v tomto tématu za výhodných finančních podmínek. Aktuálně běží program v Poličce, Moravské Třebové a od října tohoto roku začíná v České Třebové a Králíkách.“
Martin Netolický, hejtman PARdubického kraje


“Spolupráce s P-PINK s PARdubickým krajem má jednoznačně smysl. V Moravské Třebové už můžeme pozorovat reálné pozitivní změny, které Akademie začínajícího podnikání pomohla nastartovat. Když v roce 2021 probíhala první série školení, účastníci se provizorně setkávali s lektory v prostorách zasedací místnosti na radnici. Inspirace z workshopů se brzy přenesla i do procesu příprav nového coworkingového centra s názvem Kanclárna, které ve městě začalo fungovat od roku 2022. Letošní Akademie začínajícího podnikání už probíhá přímo v Kanclárně, kde se pravidelně schází nová skupina nadějných podnikatelů z Moravské Třebové i blízkého okolí. Mají zde nejen komfortní zázemí, ale i jedinečnou možnost k dalšímu rozvoji jejich byznysových záměrů. Společně jim držíme palce, protože každá nová aktivita pomáhá ke zvyšování konkurenceschopnosti města i celého regionu.”
Mgr. Václav Dokoupil, místostarosta města Moravská Třebová


V srpnu jsme formálně na půdorysu Akademie začínajícího podnikání založili dva podnikatelské kluby – Podnikatelský klub Poličska P-PINK pod vedením mentora a předsedy klubu Petra Šplíchala a Podnikatelský klub Moravská Třebová pod vedením Elišky Pánkové.


“Velice vítáme, že P-PINK stupňuje své aktivity nejenom v našem městě, ale celé východní části PARdubického kraje. Od projektů Akademie začínajícího podnikání a následného vzniku inkubátoru v našem městě si slibujeme, že tyto aktivity budou oporou drobným začínajícím podnikatelům, kteří mají zdravou chuť vytvářet v našem regionu nové hodnoty, což může přinést nejenom nová pracovní místa a kvalitnější služby pro naše občany, ale také s tím související celkové zvýšení atraktivity místního prostředí. Kromě tohoto zásadního přínosu mohou aktivity ČT-Pinku nabídnou také další benefity.

Já osobně vítám především skutečnost, že součástí ČT-Pinku má být ReUse centrum, protože ze zkušeností z ostatních podobně velkých měst víme, jak přínosné může fungování takového zařízeníbýt. Myslím že možnost vrátit nepoužívané věci, nábytek, porcelán, ale samozřejmě i mnoho dalšího zboží, zpět do oběhu je určitě prospěšné nejen pro budoucí vlastníky, ale i životní prostředí. Závěrem bych chtěl říci že všem, kteří pracují a spolupracují na projektech spojených s Akademií začínajícího podnikání a aktivitách ČT – Pinku, že je budu podporovat a věřím že i celé vedení města Česká Třebová.”
Zdeněk Řehák, starosta města Česká Třebová


V případě, že máte zájem realizovat ve svém městě, obci, MASce Akademii začínajícího podnikání, kontaktujte nás přes formulář na webových stránkách www.p-pink.cz.

P-PINK