Plány PARdubického kraje v oblasti podpory hospodářsky a sociálně ohrožených oblastí

Pro samosprávu PARdubického kraje je jednou z jejích priorit podpora rozvoje problémových regionů na jeho území. Proto uvítal aktivitu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), kdy MMR vyzvalo všechny kraje ČR, aby v termínu do konce června 2022 připravily a zpracovaly rozvojový plán alespoň pro jednu obec s rozšířenou působností (ORP) vymezenou v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2027 jako problémový region (HSOÚ).

PARdubický kraj připravil ve spolupráci s místními aktéry integrovaný plán za ORP Česká Třebová a ORP Moravská Třebová. Tímto však jeho aktivity nekončí. PARdubický kraj vyvíjí velké úsilí v rámci naplňování těchto plánu konkrétními aktivitami (další koordinace těchto aktivit, koncentrace lidských zdrojů v těchto regionech apod.). Jedná o unikátní přístup i v rámci celé ČR. Více informací lze najít na webu PARádního kraje (odkazy ORP Česká TřebováORP Moravská Třebová).

Jedním z výstupů je i ustavení řídících výborů složených z klíčových hráčů v území, které by měly navrhovat další směry rozvoje těchto území. První jednání proběhla na přelomu února a března tohoto roku a jedním z jejich výstupů bylo rozhodnutí o ustavení pracovních skupin pro oblast bydlení v obou regionech a také o ustavení pracovní skupiny Podnikání pro ORP Moravská Třebová. Obě témata byla identifikována jako jedny z klíčových problémů rozvoje těchto území. Pracovní skupiny by měly dávat podněty a podklady pro jednání řídících výborů.

Jednání pracovní skupiny pro Podnikání proběhne 3. 10. 2023 od 10 hodin v Moravské Třebové. Jednání pracovních skupin pro oblast bydlení proběhnou 17. 10. 2023 (od 10 hodin v České Třebové a od 14 hodin v Moravské Třebové). Na ně naváží jednání řídících výborů (24. 10. 2023 od 10 hod v České Třebové a 26. 10.2023 v Moravské Třebové).

Kromě toho pro vás chystáme i další akce, které naleznete v přiložené tabulce.

TermínNázev akceTyp akceMěstoPoznámka
23. 8. 2023Jak změnit reputaci místa III.WorkshopČeská TřebováT. Avrat
26. 9. 2023SMART energetika v obcích Kulatý stůlMoravská TřebováPro ORP Česká Třebová, ORP Moravská Třebová
3. 10. 2023Pracovní skupina pro rozvoj podnikáníPracovní skupinaMoravská TřebováPouze pro členy
17. 10. 2023Pracovní skupina Bydlení Pracovní skupinaČeská TřebováPouze pro členy
17. 10. 2023Pracovní skupina Bydlení Pracovní skupinaMoravská TřebováPouze pro členy
24. 10. 2023Řídící výbor integrovaného plánu ČTŘídící výborČeská TřebováPouze pro členy
26. 10. 2023Řídící výbor integrovaného plánu MTŘídící výborMoravská TřebováPouze pro členy
1. pol. listopadu 2023Rozvoj zeleně v intravilánu Kulatý stůlČeská Třebová
1. pol. listopadu 2023Rozvoj zeleně v intravilánu Kulatý stůlMoravská Třebová
Začátek prosince 2023Umělá inteligence v praxi obcí a městWorkshopČeská Třebová
Začátek prosince 2023Umělá inteligence v praxi obcí a městWorkshopMoravská Třebová
Tabulka akcí

Miroslav Smejkal, Vedoucí oddělení rozvoje

28. 08. 2023