Grant opportunities for researchers

ProgramName of callBrief descriptionScheduled date of receipt of applicationsScheduled date for closing applicationsApplicant
SFŽP ČR – Modernizační fondVýzva HEAT č. 2/2021 – Velké projektyDruhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.Detail24.5.202114.1.2021podniky, výzkumné organizace, kraje
SFŽP ČR – Modernizační fondVýzva RES+ č. 2/2021 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWpPro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 2/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.Detail12.7.202129.10.2021podniky, výzkumné organizace, kraje
SFŽP ČR – Modernizační fondENERG ETS č. 3/2021 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projektyNa projekty modernizace zdrojů a technologií nad 15 mil. EUR je zaměřena výzva ENERG ETS č. 3/2021. Alokovaná částka činí 5 miliard korun. Detail19.7.202131.3.2022podniky, výzkumné organizace, kraje
SFŽP ČR – Modernizační fondENERG ETS č.2/2021 – Modernizace technologií: malé projektySnížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí oxidu uhličitého ve výrobním nebo zpracovatelském procesu prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení. To je cíl této výzvy na podporu modernizace technologií do 15 mil. EUR, na kterou je alokována 1 mld. korun. Detail19.7.202131.1.2022podniky, výzkumné organizace, obce, kraje
SFŽP ČR – Modernizační fondVýzva RES+ č. 1/2021 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWpProgram na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.Detail12.7.202115.11.2021podniky, výzkumné organizace, spolky