Nové informační stránky pro Českou a Moravskou Třebovou

Vedení PARdubického kraje se snaží napomoci inovačnímu rozvoji v oblastech Českotřebovska a Moravskotřebovska. Vznikly tak integrované plány, které v listopadu 2022 schválila Rada PARdubického kraje. Nově jsou na webové platformě PARádního kraje dostupné mikrostránky informující o inovačních aktivitách v těchto specifických regionech.

Krásná příroda, významné památky i průmyslová tradice. Přestože mají co nabídnout, potýkají se tyto oblasti dlouhodobě s odlivem obyvatel a nedostatkem dobře placených pracovních míst, což z nich činí hospodářsky a sociálně ohrožená území.

Tento negativní trend se vedení PARdubického kraje snaží vyřešit podporou udržitelného rozvoje, promyšlenou koncentrací finančních zdrojů a dalšími formami podpory. Cílem je zastavit prohlubování sociálních a ekonomických rozdílů těchto regionů vůči zbytku PARdubického kraje.

Integrované plány pro tyto regiony jsou první vlaštovkou v rámci celé České republiky. Jejich podoba se tedy stále vyvíjí a doplňuje. Pro úspěch je nezbytná spolupráce subjektů samosprávy obcí a měst s výzkumným, podnikatelským i neziskovým sektorem. Do diskuze se postupně zapojují místní, regionální i národní partneři, mezi kterými nechybí Pardubický kraj, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje nebo Czechinvest.

A kde zjistíte, jak pomoc těmto oblastem probíhá v praxi? Za tímto účelem byly na webových stránkách PARádního kraje spuštěny dvě „mikrostránky“ ORP Česká TřebováORP Moravská Třebová. Stránky jsou koncipované jako informační rozcestník, na kterém se návštěvník dozví vše podstatné o probíhajících aktivitách v regionech. Nalezne zde na jednom místě strategické dokumenty, kontakty i novinky a plánované akce pořádané v rámci integrovaného plánu.  

Podpora problémových oblastí je běh na dlouhou trať. Přesto věříme, že se podaří oba regiony nastartovat a zlepšit tak život všech jejich obyvatel.  

30. 05. 2023