SMART solutions suppliers

Companies and contacts

Ability Group s.r.o.

tomas.nebaznivy@abilitygroup.cz

Praha

Zaměřuje se např. na chytré lavičky, chytré střechy, wifi konektivitu, senzoriku apod. Veškeré výrobky jsou navrženy a vyrobeny v České republice.

ACO Marine s.r.o.

jsvoboda@acomarine.com

Praha

Specializuje se na systémy pro úpravu odpadní vody, odlučovače tuku, nádrže, potrubí, odvodňovací systémy. Vyvíjí unikátní čističky vody s nanofiltrací na principu fyzikálního čištění vody bez chemikálií prostřednictvím technologie hybridní asymetrické selektivní membránové separace. Membránová separace je nejčistší známou technologií, kdy separační proces probíhá pouze na základě velikosti molekul.

ACRE, spol. s r.o.

info@acre.cz

Praha

Zelené střechy

Advanced Materials JTJ s.r.o.

amjtj@advancedmaterials1.com

Kamenné Žehrovice

Specializuje se mj. na funkční nátěry s nanočásticemi TiO2 s mimořádně silným fotokatalytickým efektem, které účinně likvidují ze vzduchu organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy.

AECOM CZ s.r.o.

Praha

Díky dlouholetým zkušenostem kvalifikovaných odborníků a specialistů společnosti z různých oborů vodního hospodářství a ochrany životního prostředí AECOM CZ poskytuje veškeré konzultační a poradenské služby na úseku vodního hospodářství včetně strategických a koncepčních dokumentů, vypracování ekonomických a finančních analýz vodohospodářských projektů a také služeb v oblasti protipovodňových opatření.

Affini Creative s.r.o.

info@affini.cz

Polička

Domácí hydroponické pěstování zeleniny microFeeld, primárně microgreens.

AMCON Europe s.r.o.

amconeurope@amcon-eu.com

Chrášťany

Zabývají se likvidováním kalů

Aquanix s.r.o.

info@destovenadrze.cz

Praha

Firma se zabývá komplexními systémy využívání dešťové vody, vsakování a retenci. Nabízí plný servis od bezplatné konzultace, jak nakládat a efektivně využít odpadní dešťovou vodu, zajistí projektovou dokumentací, pomohou se získáním dotací z programu dešťovka, navrhnou a realizují řešení na míru domácnostem, firmám, úřadům a dalším subjektům.

AQUANORD s.r.o.

jednatel@aquanord-cz.cz

Olomouc

Zabývají se úpravou vody

ASIO, spol. s r.o.

asio@asio.cz

Brno

Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu (nanofiltry, nanočástice).

Bauder, s.r.o.

info@bauder.cz

Praha

Zelené střechy

ConWe s.r.o.

info@conwe.cz

Brno

Hlavní činností firmy ConWe je projektování čistíren odpadních vod pro obce, rodinné domy nebo skupiny rodinných domů. ConWe pro své zákazníky zpracuje studie, analýzy, posudky pro realizace čistírny odpadních vod, zajistí odborný dohled nebo autorský dozor při výstavbě vaší kořenové čistírny, pomůže vám s její realizací a poskytne odborný servis i při budoucím provozování. Při využití služeb “od A do Z”, tj. od návrhu, realizaci a odborné kontrole provozu ConWe poskytuje a  garantuje odtokové parametry po dobu životnosti čistírny (minimálně 30 let). Do portfolia firmy spadá i projekcie krajinotvorných opatření na zadržování vody v krajině.

DHI a.s.

office@dhi.cz

Praha

Společnost DHI nabízí širokou paletu služeb a nástrojů pro oblast vodního hospodářství a životního prostředí. Konzultační a expertní činnost je založena na aplikaci moderních technologií, jako jsou monitorovací systémy, matematické modely, nástroje pro podporu rozhodování a další. Poskytují konzultaci v odvětví vodního hospodaření,  širokou paletu služeb v oblasti monitoringu vodního hospodářství a životního prostředí. Nabízejí pokročilé softwarové nástroje pro hydrologické a hydraulické modely, správu dat a mnoho dalších funkcí.

DOVA, a.s. – výhradní dovozce ECOSEDUM

info@ecosedum.cz

Paskov

Zelené střechy

EcoWasteEnergy s.r.o.

michal.plodik@cemex.com

Prachovice

Výrobce alternativních paliv z tříděného odpadu

EKORA s.r.o.

ekora@ekora.cz

Praha

Vypracování vodohospodářských studií a rozvojových plánů, …

ENVI-PUR, s.r.o.

info@envi-pur.cz

Praha

Společnost ENVI-PUR je česká firma s dlouholetou tradicí, která působí v oblasti čištění a úpravy vody, a patří k nejsilnějším společnostem na trhu. Zabývá se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii . Základní kameny portfolia tvoří čistírny odpadních vod, úpravny vody, nádrže na dešťovou vodu a recyklace vody.

ENVICONS s.r.o.

info@envicons.cz

Pardubice

Zajišťující služby v oborech vodního hospodářství, krajinného inženýrství a aplikované ekologie.

Envilope, s.r.o.

info@envilope.cz

Moravany (Jihomoravský kraj)

Zelené střechy, zadržování vody, nabíjecí stanice

ENVITES, spol. s r.o.

info@envites.cz

Brno

Technologické řešení pro úpravu vody; např. kalolisy

FILTERMAC s.r.o.

info@filtermac.com

Praha

Filtermac, je novou službou občanům. Evropská města a obce reagují na nekonečné množství PET láhví a plastů. Vytváří síť veřejných fontán, které nabízí mikrofiltrovanou, perlivou i neperlivou vodu do vlastní láhve zdarma nebo za minimální poplatek. Myšlenka je jednoduchá. Pokud nabídneme lidem kvalitní, perlivou i neperlivou vodu, přestanou kupovat PET láhve.

FN NANO

fn@fn-nano.com

Kamenné Žehrovice

Nanonátěry; odstraňují škodliviny, fasáda déle vydrží; Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN NANO® umožňuje jeho využití jako technologie pro účinné odstraňování od široké škály škodlivých látek a nepříjemných pachů ze vzduchu.

FULL CAPACITY s.r.o.

info@capacityexpo.com

Praha

Uvedla na trh např. solární lavičku CapaSitty určenou pro veřejný prostor, která slouží k odpočinku, poskytuje internetové připojení a nabíjí přístroje pomocí USB a indukce.

GABEN, spol. s r. o.

info@gaben.cz

Ostrava

Chytré popelnice; firmu vlastní 17 obcí

GreenVille service s.r.o.

greenville@greenville.cz

Brno

Zelené střechy

Ircon, s.r.o.

ircon@ircon.cz

Praha

Rozvojových projektů v oblasti vody a vodního hospodářství.

JRK Česká republika s.r.o.

info@meneodpadu.cz

Praha

Zavedli chytrý systém evidence odpadů ECONIT a pomohli s informačními kampaněmi pro občany.

LIKO-S, a.s.

info@liko-s.cz

Slavkov u Brna

Zelené střechy, zelené fasády

LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

info@logarex.cz

Praha

Výrobce smart metering

LUX – PTZ s.r.o.

trade@lux-ptz.com

Jablonné nad Orlicí

Specializuje se na technologie pro nakládání s odpady. Zajišťujeme vývoj i výrobu široké škály hydraulických balíkovacích lisů, které se navzájem liší lisovacím tlakem, hodinovým výkonem, ale i velikostí lisovacího prostoru.

MEVA GROUP s.r.o.

meva@meva.eu

Roudnice nad Labem

Vyrábějí chytré odpadové nádoby

MEVA-TEC s.r.o.

prodej@mevatec.cz

Roudnice nad Labem

Nádoby na odpad

Millenium Technologies a.s.

info@mltech.cz

Praha

Zpracovávají odpad

mondeco s.r.o.

info@mondeco.cz

Přeštice

Zpracování plastových materiálů

Nano4people s.r.o.

nano@nano4people.cz

Paskov

Nanonátěry, které za pomocí světla dokážou čistit vzduch

nanoSPACE s.r.o.

Domažlice

Nanonátěry; možná je propojená s FN Nano

O2 IT Services s.r.o.

info@o2its.cz

Praha

Elektronická řešení pro podporu třídění, ekologii a optimalizaci nákladů. Služby pro občany, samosprávu i svozové firmy.

OZONTECH, s.r.o.

info@ozontech.cz

Zlín

Ozonizační technologie

PIKATEC CZ s.r.o.

info@pikatec.cz

Praha

Nanonátěry; vyvíjejí nátěry na ochranu povrchů interiérů i exteriérů, i pro kanceláře, …..

Plastic Union a.s.

jiri.balun@plasticunion.cz

Ostrava

Ekologicky přeměňujeme odpadní plasty v druhotnou surovinu pro další využití v průmyslu, a to v souladu s principy oběhového hospodářství.

Purum s.r.o.

info@purum.cz

Praha

Ekologická řešení a poradenství; patří pod ně i CELIO a.s., které se zabývá ekologickým využitím odpadu

RETAP spol. s r.o.

retap@retap.cz

Nové Město pod Smrkem

Čištění vzduchu; RETAP spol. s r.o. přináší na trh zcela nový a unikátní systém čištění vzduchu pomocí nanofotokatalýzy. Čistička vzduchu nanoaircleaner pomocí fotokatalýzy rozkládá chemické škodlivé látky a likviduje bakterie a viry v interiéru. V současné době firma RETAP představila 5 typů určených pro čištění vzduchu objemu od cca 30-150 m3.

RETEX a.s.

sales@retex.cz

Moravský Krumlov

Zelené střechy

Rokospol, a.s.

rokospol@rokospol.cz

Praha

Nanonátěry; Mezi její produkty patří mj. interiérová nátěrová barva s nanočásticemi TiO2, která čistí vzduch, ničí škodlivé patogenní bakterie, zápachy a cigaretový kouř.

SECTRON s.r.o.

obchod@sectron.cz

Ostrava

Výrobce smart metering

Sensoneo a. s.

info@sensoneo.com

Bratislava

Společnost Sensoneo poskytuje městům a podnikům inteligentní řešení správy odpadů, která efektivně řídí životnost odpadu a zlepšuje životní prostředí a komfort života obyvatel. Řešení kombinuje interně vyráběné ultrazvukové inteligentní snímače, které monitorují odpad v reálném čase se sofistikovaným softwarem, poskytují městům a firmám schopnost rozhodování založenou na datových datech a optimalizují trasy sběru odpadu, frekvence a zatížení vozidla. Dále dělají čipování nádob.

SINDLAR Group s.r.o.

sindlarova@sindlar.cz

Hradec Králové

Cílem skupiny SINDLAR je zajistit co nejširší nabídku služeb v oblasti hospodaření s vodou, zejména provázanost vodohospodářských staveb na trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity. Skupina působí v oblasti výzkumu, osvěty a publikační činnosti se zaměřením na inovační technologie ekologicky šetrných přístupů k hospodaření s vodou v krajině a obnovitelnými zdroji.

SOITRON s.r.o.

info@soitron.cz

Praha

Poskytovatel outsourcingových služeb v oblasti IT; smart metering, automatizace, …

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.

info@szuz.cz

Brno

Zelené střechy

TOMA RECYCLING a.s.

info@toma-recycling.cz

Otrokovice

Zpracovávají plasty, druhotné suroviny

TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč

obchod@recyklace.cz

Lázně Bohdaneč

Vyrábí výrobky z recyklovaných plastů

VERB Group s.r.o. – Bigbelly

info@VERB.cz

Praha

VERB Group se zabývá moderními technologiemi pro veřejná prostranství. Jedním z produktů jsou chytré koše Bigbelly. Chytré koše lisují vhozený uliční odpad a jsou stále online. Obsuha ví přesně, kdy je koš zcela zaplněn a kdy jej musí vyvézt. Koše patří do míst, kde se kumuluje pouliční odpad; tedy centra měst, dopravní uzle, nádraží, parky, obchodní centra a obchody. Chytré koše snižují četnost svozu uličního odpadu až o 90%.

VODA CZ s.r.o.

info@vodacz.com

Hradec Králové

Společnost VODA CZ, s.r.o. byla založena v roce 2002. Zaměřuje se na čištění odpadních vod i na dodávky technologií pro úpravu a hygienizaci pitné vody nebo chytré hospodaření s dešťovou vodou. Mezi hlavní pilíře patří politika jakosti a ochrana životního prostředí.

WitteRoof s.r.o.

antonin@witteroof.cz

Brandýsek

Zelené střechy, světlovody

World from Space s.r.o.

office@worldfrom.space

Brno

Nabízí firmám a městům pravidelné informace o aktuálním stavu a změnách v oblastech vegetace, sucha, infrastruktury či hospodářské aktivity. Informace firma získává analýzou volně dostupných satelitních dat o povrchu Země programu EU Copernicus.

ZAT a.s.

zat@zat.cz

Příbram

Výrobce smart metering