Konference Programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Vážená paní, Vážený pane,

rád bych Vás touto cestou pozval na konferenci Programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko 2021-2027, která se bude konat dne 8. 6. 2022 od 10:00 do 12:00 v Sále Zastupitelstva Pardubického kraje ( Komenského náměstí 125, Pardubice).

Program:

• 10:00 – 10:05 Přivítání účastníků – Ing. Ladislav Valtr, MBA – radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

• 10:05 – 10:50 Představení nového programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027 a návrhu harmonogramu výzev – Řídící a Národní orgán

• 10:50 – 11:10 Činnost regionálního kontaktního místa Pardubického kraje a informace o Zprávě o stavu čerpání fondů EU v Pardubickém kraji v období 2014-2021 – Mgr. Miroslav Smejkal, Pardubický kraj

• 11:10 – 11:30 Představení Fondu mikroprojektů – Jana Čejpová, Euroregion Glacensis

• 11:30 – 12:00 Diskuze, občerstvení Pro přihlášení využijte formulář zde. S pozdravem Ing. Ladislav Valtr, MBA člen Rady Pardubického kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy

Pro přihlášení využijte formulář zde. Přihlášky je možné zasílat do 30. 5. 2022

S pozdravem

Ing. Ladislav Valtr, MBA

člen Rady Pardubického kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy