Chytrá obec. Zanalyzovali jsme situaci v PARdubickém kraji

V dnešní době se moderní technologie stávají klíčovým prvkem ve snaze zlepšit kvalitu života ve městech a obcích. PARdubický kraj není výjimkou, a proto byla provedena rozsáhlá analýza s cílem zhodnotit připravenost a potenciál obcí na přechod k chytrým řešením a zároveň zjistit, jaké mají obce zkušenosti s jejich zaváděním. Výsledky této analýzy jsou základem pro formulaci doporučení a opatření, která směřují ke zvýšení inovačního potenciálu a podpoře chytrých řešení v PARdubickém kraji.

Analýza „Chytrá obec“ PARdubického kraje byla realizována ve spolupráci PARdubického kraje a projektu SMART Akcelerátor.

První část analýzy je založena na výsledcích komplexního dotazníkového šetření, které oslovilo všechny obce v kraji. Do výzkumu se aktivně zapojilo 45 % z nich.

Druhá část analýzy zavedla její tvůrce do terénu, do 16 vybraných obcí, které reprezentují různé části kraje. Cílem rozhovorů bylo odhalit postupy a přístupy, které jednotlivé obce využívají při implementaci chytrých řešení.

Doporučení směrem ke SMART budoucnosti

Analýza ukázala, že povědomí o konceptu SMART řešení je mezi místními aktéry značně nedostatečné. Výsledky ale průzkum přinesl. Ukázalo se například, že větší obce mají větší potenciál pro implementaci chytrých řešení do své infrastruktury. Nicméně nedostatek času, lidských zdrojů a znalostí stále představuje hlavní překážky pro zavádění těchto inovací do praxe, a to především pro malé obce do 1000 obyvatel.

Je třeba si uvědomit, že inovace nabízejí mj. pomoc v boji s vodohospodářskou a energetickou krizí. Je proto znepokojující, že většina obcí stále nepoužívá žádné existující strategie. Řešení by měla přinést podpora prostřednictvím voucherů nebo dotací pro pět klíčových pilířů rozvoje SMART prostředí na úrovni obcí:

  • SMART Strategie: Vypracování obecných udržitelných řešení a studií.
  • Projekční páce: Podpora pro trvale udržitelné a SMART projekty.
  • Dotační administrace: Usnadnění administrace SMART projektů prostřednictvím Regionální rozvojové agentury PARdubického kraje.
  • Komunitní energetičtí manažeři: Zřízení specializovaných pozic pro správu komunitní energetiky.
  • Odborné semináře: Pořádání tematických seminářů zaměřených na různé aspekty SMART obcí.

V závěru analýzy byly stanoveny konkrétní kroky, které by měly vést k dynamickému rozvoji SMART prostředí v PARdubickém kraji a zvýšit účast veřejné sféry. Díky nim by se mohla stát SMART obec realitou, kde veřejný sektor, podniky, akademická sféra, nevládní organizace a obyvatelé budou společně rozhodovat o proměnách ve svém okolí. Tato iniciativa má mimořádný význam, protože trend urbanizace stále pokračuje a SMART řešení jsou klíčem k udržitelnému rozvoji měst a obcí.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si celou analýzu i s jejími závěry.

Všechny vydané publikace najdete na našem webu PARádní kraj.

18. 08. 2023