Zaměstnanost v česko-polském pohraničí

Vážený pane/Vážená paní,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na další webinář pořádaný Euroregionem Glacensis dne 16.5.2023 od 9:00 na téma Zaměstnanost v česko-polském pohraničí

Odkaz pro připojení: https://euroregionnisa.my.webex.com/euroregionnisa.my-cs/j.php?MTID=m9930f00ac30ce458bc928b51b10def08

Trh práce v příhraničních regionech má oproti vnitrozemí mnohá specifika. Obyvatelé zde často hledají pracovní možnosti na druhé straně hranice, která je pro ně snadno dosažitelná. V posledních letech výrazně stoupla obliba dojezdu za prací na druhou stranu hranice, zejména z polské strany do českých výrobních závodů. Tato oblast tak nabízí řadu příležitostí od investičních pobídek, podpory pracovní a prostorové mobility, spolupráce firem a institucí po adaptaci vzdělávacích oborů, studijní návštěvy a pořádání veletrhů práce a poradenských dnů.

Jak vypadá zaměstnanost na česko-polském pohraničí? Jaké jsou touto oblastí spojené problémy a překážky? Jaký vliv má na zaměstnanost příliv ukrajinských uprchlíků? Kde je možné podpořit další rozvoj a spolupráci? Jaké jsou výhody a nevýhody dojíždění za prací přes hranici? 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na tento webinář. Pozvánku s podrobnostmi včetně odkazu na připojení zasíláme v příloze. V případě zájmu není nutné potvrzení účasti.

Těšíme se na virtuální setkání.

S pozdravem

Euroregion Glacensis

15. 05. 2023