Seminář a konzultace programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Vážená paní, Vážený pane,

jménem radního Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace, Ing. Ladislava Valtra, MBA si Vás dovolujeme srdečně pozvat na seminář a konzultace programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko 2021-2027.

Seminář i konzultace se budou konat dne 30. 5. 2023 od 10:00 do 14:00 v Sále Jana Kašpara Pardubického kraje ( Komenského náměstí 125, Pardubice).

Program:

  • Základní informace o programu, příklady dobré praxe
  • Aktuální výzvy a podmínky předkládání projektů
  • Způsobilé výdaje a metody jejich vykazování
  • Projektový záměr a projektová žádost – časté chyby
  • Proces administrace projektových žádostí – proces doplňování
  • Fond malých projektů v období 2021-2027

Po semináři zde bude vymezen i čas na konzultace nových projektových záměrů pro P4 i P2 (doposud nepředložených).

Účast na semináři a konzultacích je bezplatná, tlumočení do polského a českého jazyka bude zajištěno. Přihlášky na seminář je možné zasílat do 25. 5. 2023 na adresu michaela.hrdlickova@pardubickykraj.cz.

Přihlášky na konzultace včetně projektových záměrů je možné zasílat do 25. 5. 2023 do 12 hod. na adresu js.olomouc@crr.cz. Více informací v pozvánce – v příloze.

12. 05. 2023