Rozdílnost mezi strukturou a kompetencemi samospráv v České republice a Polsku – webinář

Vážený pane/Vážená paní,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na další webinář pořádaný Euroregionem Glacensis dne 5.4.2023 od 10:00 na téma Rozdílnost mezi strukturou a kompetencemi samospráv v České republice a Polsku.

Odkaz pro připojení: https://zoom.us/j/97049334874

Základními územními samosprávnými celky jsou v Polsku i v České republice obce. Základním rozdílem mezi těmito zeměmi je naprosto odlišná velikost celků. Podle stavu ke konci roku 2018 v České republice bylo 6258 obcí, z čehož 605 bylo měst (26 statutárních) a 226 městysů. Ve stejné době v Polsku bylo 2477 obcí, z toho 1537 venkovských obcí, 638 městsko-venkovských obcí a 302 městských obcí. Největším rozdíl mezi územní samosprávou v České republice a Polsku je především v tom, že v České republice je územní samospráva dvoustupňová (obce a kraje), zatím co v Polsku je územní samospráva třístupňová. V Polsku existují nejen obce (gminy), ale i okresy (powiaty) a vojvodství (województwa). Co je příčinou této rozdílnosti? Jak je volena samospráva v ČR a Polsku? Jaké pravomoci mají zástupci obcí? Jak dlouhé je jejich volební období? Jaké jsou kompetence jednotlivých obcí a krajů na české straně a gmin, powiatů a vojvodství na polské straně? Jaké jsou výhody a nevýhody těchto rozdělení? Odpovědi na tyto otázky jsou hlavním cílem webináře.

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa. Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na tento webinář. Pozvánku s podrobnostmi včetně odkazu na připojení zasíláme v příloze. V případě zájmu není nutné potvrzení účasti.

Euroregion Glacensis

27. 03. 2023