Pozvánka na webinář na téma Uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na Ukrajině a její řešení v České republice a Polsku

Vážený pane/Vážená paní,

téma současnosti je uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na území Ukrajiny. Ta zasahuje jak Polsko, které je přímým sousedem Ukrajiny, tak Českou republiku, kam také míří tisíce uprchlíků. S tím je spojena řada problémů a postupů, které musí obě země narychlo řešit. Dovolujeme si Vás tímto pozvat na další webinář pořádaný Euroregionem Glacensis. Cílem webináře je přiblížit, jak se s přílivem ukrajinských občanů do našich zemí obě strany vyrovnávají, jak funguje humanitární pomoc v ČR i Polsku, jak probíhá přijímání uprchlíků, registrace osob, přerozdělování na území obou států do jednotlivých krajů/vojvodství, obcí/gmin a rodin. Rádi bychom představili také příklady dobré praxe týkající se pomocí Ukrajinským rodinám, začleňování do společnosti a nabídky možné spolupráce.

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na tento webinářů. Pozvánku s podrobnostmi včetně odkazu na připojení je přiložena. V případě zájmu není nutné potvrzení účasti.

Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o případné předání pozvánky dalším osobám, pro které by měl webinář přínos a které by mohly mít o toto téma zájem.

Těšíme se na virtuální setkání.

Euroregion Glacensis

11. 05. 2022