Online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 dne 9. 8. 2023

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 věnované výzvám v Prioritě 2 (cíl 2.1)  a Prioritě 4 (cíl 4.2) v rámci Programu.

Školení se bude konat dne 9. srpna 2023 od 9.00 hodin.

Odkaz na školení: viz přiložená pozvánka

Priorita 2 je zaměřena na podporu cestovního ruchu – mezi podporované aktivity patří:

 • oprava, revitalizace a / nebo zpřístupnění hmotných památek,
 • podpora rozvoje muzeí a expozic,
 • rozvoj sítě cyklostezek / cyklotras / singltreků,
 • rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod.,
 • veřejná turistická infrastruktura,
 • nehmotné kulturní dědictví,
 • propojování a vytváření produktu cestovního ruchu a jejich propagace,
 • podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu.

Priorita 4 umožní prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí, zaměřuje se konkrétně na:

 • síťování institucí,
 • jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka),
 • sdílení dobré praxe,
 • výměnné stáže pracovníku institucí a jejich příspěvkových organizací,
 • aktivity typu people to people.

07. 08. 2023