Online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Vážená paní/ Vážený pane,

dne 5. dubna 2023 od 9:30 do 13:00 hod. se uskuteční online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 věnované předkládání žádostí o podporu v ISKP 21+ a povinným přílohám v rámci Programu Interreg Česko – Polsko.

Odkaz bude zveřejněn v blízké době na stánkách Programu – www.cz-pl.eu.

Během školení bude zajištěn překlad do polštiny a češtiny.

28. 03. 2023