Moderní technologie ve výcviku a odborném vzdělávání

Ve středu 22. února se v prostorách pardubického zámku uskutečnila mezinárodní konference Nové perspektivy v oblasti odborného vzdělávání a výcviku v měnícím se světě. Akci organizovala Střední průmyslová škola chemická Pardubice v rámci představení dosavadních výsledků evropských projektů FightARs a DIOS. (Tyto projekty jsou realizovány v rámci programu Erasmus+ KA202 Strategická partnerství pro odborné vzdělávání.)

Stěžejním tématem konference byla modernizace výuky a výcviku za pomoci imerzních technologií – tedy virtuální a smíšené reality.

Aktuální trendy v oblasti odborného vzdělávání přiblížila účastníkům přednášková část, během které vystoupili čeští, slovenští a za simultánního překladu i další zahraniční hosté (mj. zástupci střední školy z Norska nebo specializovaného výcvikového centra z Litvy). Mezi řečníky nechyběli zástupci univerzit i středních škol, své zkušenosti z praxe pak posluchačům nastínili zástupci českých firem Rosmart a AV engineering, zahraniční subjekty zastupovala norská společnosti XR Effect Foundation, islandská SHS a slovenská STUBA MTF.

Během druhé části si návštěvníci mohli sami vyzkoušet některé moderní nástroje, sloužící k simulaci konkrétních odborných dovedností – po nasazení speciálních 3D brýlí se pokusili rozebrat motor automobilu nebo si za pomoci cvičné požární hadice vyzkoušet hasičský výcvik. 

Přestože jsou tyto moderní technologie již známé a jejich přínos pro edukaci ověřený, není v praxi jejich potenciál stále plně využíván. O napravení této situace v našem kraji se snaží právě vedení SPŠCH Pardubice. Projekt DIOS se například zaměřuje na vytvoření moderní chemické laboratoře. V rámci programu tak vzniká na škole výukové centrum EDTECHLAB, které bude sloužit bezplatně všem partnerům k rozvoji a sdílení edukačních inovativních technologií.

02. 03. 2023