MAS ORLICKO, z.s. Neziskovka ze Žamberka, která pomáhá

Bezmála 22 milionů korun v projektech realizovaných v období let 2017 – 2023 v ORP Česká Třebová slouží občanům v území téměř na každém kroku. Kde všude se můžete s podporou, za kterou stojí nezisková organizace v Žamberku, potkat? Jak tato organizace pracuje a hlavně, jaké nové příležitosti přináší nyní ?

Region Orlicko – Třebovsko, a s ním i ORP Česká Třebová, se stalo součástí MAS ORLICKO, z.s. v roce 2013. Do dotačních programů se však mohlo zapojit až se spuštěním programového období 2014 +– v rámci programů MAS od roku 2017. Je však potřeba říci, že se jim to rozhodně povedlo.

Díky podpoře a finančním zdrojům MAS ORLICKO, z.s. mohou nově vybavené prostory využívat žáci ZŠ Nádražní, ZŠ Habrmanova, Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana a z několika nových prvků na zahradě má radost i Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště.

Podpora formálního a neformálního školství však nemá podobu pouze investic. MAS ORLICKO, z.s. významně podporuje i další aktivity. Významná byla v minulosti především podpora příměstských táborů (v letech 2017 – 2021 31 turnusů/900 dětí). DDM Kamarád je pravidelným nositelem aktivit neformálního vzdělávání (workshopy, exkurze, soutěže) a probíhá i podpora spolupráce škol a prezentace nabídky středního školství (víkendové maratony, příměstské tábory a projektové dny). V neposlední řadě jsou to pak desítky vzdělávacích akcí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky – od témat jak zdravě vařit ve školních jídelnách, přese vzdělávání v různých metodách vzdělávání, až po ucelené vzdělávací programy a osobní rozvoj.

Podpora MAS ORLICKO však nezůstává jen u školství. MAS ORLICKO podpořilo také projekty v oblasti sociálních služeb: město Česká Třebová modernizovalo s dotací Středisko osobní hygieny a další poskytovatelé sociálních služeb rozšířili svůj vozový park pro práci v terénu. V letech 2019 – 2020 zadotovalo MAS ORLICKO, z.s významnou částkou také  provoz hospicové a paliativní péče poskytované Oblastní charitou Ústí nad Orlicí i na území Českotřebovska a spustilo ve spolupráci s odborem sociálních věcí službu Krizového centra v Žamberku (s územní působností pro ORP Králíky, Žamberk, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová).

A abychom na nic nezapomněli, i některé z nových chodníků vznikly právě s podporou MAS ORLICKO, z.s.

Samostatnou kapitolu tvoří podpora podnikatelů – dosud především v oblasti zemědělského podnikání, ale podpořen byl i jeden sociální podnik z České Třebové.

Je potřeba říci, že všechny doposud úspěšně zrealizované akce nestojí jen na MAS, ale rovnou měrou na práci organizací, které se pouštěly do investičních projektů a zapojovaly se do nabízených aktivit s cílem vytvářet na Českotřebovsku dobré místo k životu. V rámci rozhodování a přípravy jednotlivých výzev spolupracuje MAS ORLICKO na platformě pracovních skupin se zástupci škol, neziskových organizací i obcí. A především při přípravě projektů v oblasti sociálních služeb, či středního školství s příslušnými odbory Pardubického kraje.

Z aktuálních témat hýbe od počátku roku 2023 MAS ORLICKO téma podpory osob z nízkopříjmových domácností v rámci programu Nová zelená úsporám Light. První tři měsíce tohoto programu byly ve znamení významného přetlaku zájemců nad možnými kapacitami. Zde patří především velké poděkování městu Česká Třebová, které v této nepotřebnější době zřídilo v prostorách městského úřadu konzultační místo, využívané pracovníky MAS ORLICKO. Aktuálně je již naprostá většina zakázek odbavována v terénu přímo u klientů.

Důležitým projektem, který svou realizaci nastartoval na začátku roku 2023 a aktuálně bude probíhat až do ledna 2026, je projekt zaměřený na podporu paliativní péče v Domově pro seniory v České Třebové.  Projekt si klade za cíl hlouběji pracovat v Domově pro seniory s tímto mimořádně citlivým, ovšem potřebným tématem, které se aktuálně nachází na neřešeném pomezí sociálních a zdravotních služeb. Nositelem tohoto projektu je MAS ORLICKO, Domov pro seniory v České Třebové je partnerem s finanční účastí. Cílem MAS ORLICKO je podpořit Domov pro seniory při zvládání financování aktivity z Evropských fondů tak, aby se mohl maximálně věnovat svému poslání. V tom by měla pomoci i spolupráce s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, která je v tomto projektu také zařazena a čerpá prostředky k poskytování služby mobilní hospicové a paliativní péče v celém území Orlicko-Třebovska.

A jaké jsou aktuální výzvy pro území?

Od jara 2023 začalo MAS ORLICKO spouštět první výzvy nového programového období a do území by tak měla v příštích 5 letech rozdělit až 202 822 788 Kč. Novinkou mezi připravovanými programy je Operační program technologie a konkurenceschopnost, v rámci kterého budou podpořeny menší projekty inovačního charakteru. Právě k těmto projektům nyní zveme podniky k předběžným konzultacím.

Na MAS ORLICKO tak probíhá každodenní mravenčí práce, od přípravy textů jednotlivých výzev, přese konzultace projektů, až po připomínkování podmínek programů, které jsou v rámci MAS vyhlašovány.

Mimo dotační programy MAS ORLICKO plánuje zaštítit v území další projekty v hodnotě bezmála 60 000 000 Kč, převážně vzdělávacího a sociálního charakteru.

Více informací o MAS ORLICKO, z.s. hledejte na webu www.mas.orlicko.cz . Podpořené projekty je možné shlédnout na webu: www.masproorlicko.cz

Ivana Vanická, vedoucí pracovník MAS Orlicko

28. 08. 2023