Kultura a umění – Tradice a zvyky v České republice a Polsku – webinář

Vážený pane/Vážená paní,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na další webinář pořádaný Euroregionem Glacensis ve čtvrtek 22.6.2023 od 10:00 na téma Kultura a umění – Tradice a zvyky v České republice a Polsku

Odkaz pro připojení: https://europeangroupingsofterritorialcooperationnovum.my.webex.com/europeangroupingsofterritorialcooperationnovum.my/j.php?MTID=m7f7e482bf3df4e018c78d3b626da703b

České a polské lidové zvyky jsou založeny na křesťanské nebo pohanské tradici, podobná historie a kultura obou zemí jsou příčinou obdobného přístupu k řadě svátku. Nicméně i tak se v řadě tradičních oslav svátků liší, přistupují k nim odlišně a jsou dodržovány různé zvyky a tradice, které mohou jejich sousedy překvapit. Ve městech se v dnešní době tradice a zvyky udržují méně, avšak na vesnicích jsou stále velmi živé a nadále se těší velkému zájmu obyvatel obou zemí.

Jaké zvyky a tradice jsou dodržovány na svátky vánoční a velikonoční v Česku a Polsku? Jaké jsou další významné svátky a zvyky v průběhu roku? Které jsou podobné na obou stranách hranice a které jsou naopak unikátní jen v jedné zemi?

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na tento webinář. Pozvánku s podrobnostmi včetně odkazu na připojení zasíláme v příloze. V případě zájmu není nutné potvrzení účasti.

Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o případné předání pozvánky dalším osobám, pro které by měl webinář přínos a které by mohly mít o toto téma zájem.

Těšíme se na virtuální setkání.

Euroregion Glacensis

07. 06. 2023