Konzultace pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko

Ve dnech 17. – 18. dubna 2023 se v Liberci uskuteční konzultace pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027.

Co můžete konzultovat?

Projektové záměry – již předložené, či alespoň rozpracované z následujících oblastí podpory:

–        INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – přeshraniční řešení rizik souvisejících se změnou klimatu

–        CESTOVNÍ RUCH

–        DOPRAVA – silnice, železnice

–        SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL

Více informací je uvedeno v pozvánce.

30. 03. 2023