Inovativní projekty v oblasti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Regiony na východě PARdubického kraje patří mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ). O to významnější je každý realizovaný projekt, který podpoří rozvoj regionu a zejména růst inovačního ekosystému. Místní akční skupina MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko využívá dostupné dotační příležitosti z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Programu rozvoje venkova – MAS. Zajímá vás, které inovativní projekty jsou aktuální pro letošní rok?

Nové sociální bydlení v Jevíčku

Město Jevíčko nedisponovalo žádnými byty, které by bylo možné pronajímat osobám v bytové nouzi. Vedení města se proto rozhodlo zrekonstruovat budovu v ulici Barvířská. S přispěním dotace od Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) tak vzniklo 5 nových sociálních bytů. Nové bydlení se nachází v atraktivní lokalitě blízko náměstí, s veškerou dostupnou občanskou vybaveností, včetně pečovatelské služby. Investorem bylo město Jevíčko, stavební práce provedla místní firma Františka Hanzala. Na většině subdodávek se podíleli místní šikovní řemeslníci. Díky projektu může město nabídnout novou službu pro osoby v bytové nouzi.

Rekonstrukce budovy bývalé školy v Linharticích

Bývalé škole v Linharticích hrozila demolice. Rekonstrukce objektu, kterou podpořil IROP, umožnila vznik areálu pro zájmové vzdělávání. Opravený objekt je využívaný nejen pro potřeby Ekocentra Linhartice, z.s. (Stolístek), ale je možný i jeho pronájem pro různá školení a setkávání, což podporuje regionální rozvoj.

Modernizace veterinární ordinace

Nezapomnělo se ani na naše zvířecí společníky. Dotace z Programu rozvoje venkova – MAS podpořila nákup dvou moderních přístrojů pro veterinární ordinaci v Jevíčku. Jedná se o digitalizační systém a sonografický přístroj. Ty umožňují kvalitnější zobrazovací metody a tím přispívají k určení přesnější diagnózi zvířete. Došlo tak ke zkvalitnění nabízených služeb, k časové úspoře při provádění vyšetření, ke snížení rentgenového záření pro pacienty, personál i zvířata. Významné je i snížení zátěže životního prostředí.

Nový kabelový lokalizátor a setřásač ovoce

Program rozvoje venkova – MAS umožnil také nákup kabelového lokalizátoru pro obec Chornice. Jeho pořízení umožnilo poskytovat v regionu novou službu a zajistit soběstačnost a konkurenceschopnost na trhu. Další novinkou je setřásač ovoce, který byl pořízen v městě Jevíčko. Ten umožňuje rychlejší a méně pracnou sklizeň i při špatném počasí, a tak zvyšuje konkurenceschopnost pěstitelů na trhu.

28. 08. 2023