Hospodaření s vodou v Pardubickém kraji – aktuální projekty

Pořád si jí příliš nevážíme, snad máme dojem, že je jí dostatek. Pravda to ale zas tak úplně není. Voda je stále vzácná komodita, která někde přebývá, jinde schází. Hospodaření s vodou v krajině ale i ve městech a obcích je i tématem některých probíhajících projektů, které bychom vám rádi představili:

Co naprší, v Lanškrouně využijí

Řada z nás využívá dešťovou vodu k zalévání zahrádek. Jak ale využít srážek ve větším provozu, například pro provozní potřeby zemědělského objektu? Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně aktuálně vyhlásila výběrové řízení na realizaci systému, který by dokázal zadržet a efektivně distribuovat dešťovou vodu pro celý výukový areál. Cílem je jednak ekologičtější provoz areálu, ale také v dlouhodobém horizontu i významné snížení provozních nákladů. Hospodaření s vodou, od mytí stájí po závlahu pastvin, by tak měli na lanškrounské škole plně ve své režii. Projekt je vyčíslen na 28,8 mil Kč, z čehož 25 mil Kč pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy.

Více se dočtete zde.

Kořenové čistírny odpadních vod

Pardubický kraj dlouhodobě spolupracuje s Akademií věd na výzkumu a praktickém využití alternativních postupů při čištění odpadních a dešťových vod. Jedním z řešení je využití přírody a jejích, laicky řečeno, samočistících schopností. Kořenové čistírny jsou vlastně uměle vytvořené mokřady, do kterých je sváděna dešťová a odpadní voda, kterou rostliny přefiltrují přes kořenový bal. Takovou přírodní čističku je možné koncipovat jako okrasné jezírko v zahradě nebo jako přirozeně vypadající tůňku na okraji obce.

Takto vzniklý malý vodní biotop poskytne ochranu drobné fauně a pomáhá zároveň zadržovat vodu v krajině. „Kořenovky“ jsou určeny pro malé obce nebo individuální objekty, kterým se nevyplatí budování technických čističek odpadních vod. Zajímavé by bylo také jejich použití při zužitkování dešťové vody v okolí silničních staveb. Pardubický kraj na výzkum této problematiky přispěl již částkou 170 000 Kč. A že má tento směr ochrany přírody a vodních zdrojů smysl, napovídá i spolupráce se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou Pardubice.

I my budeme jejich práci sledovat a pravidelně vás informovat.

V tůních při kořenových čističkách najde domov spousta vodních živočichů.

06. 03. 2023