Chytrý venkov na východě Pardubického kraje

Podpora inovací je klíčem k mobilizaci potenciálu venkova. V tomto duchu se neslo setkání starostů z území obce s rozšířenou působností (ORP) Moravská a Česká Třebová se zástupci rozvojových institucí, které proběhlo v úterý 9. května v prostorách moravskotřebovské radnice. Cílem bylo představit koncept SMART a ukázat konkrétní možnosti, které nabízí pro rozvoj obcí a venkova. Jako přednášející vystoupili zástupci organizace IS FOR, agentury CzechInvest nebo místních akčních skupin (MAS). Akce se uskutečnila v rámci snahy Pardubického kraje o podporu a rozvoj tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených území, kterými ORP Česká Třebová a Moravská Třebová jsou.  

Koncepci SMART Cities and Communities v úvodu představila Lucie Nencková, zakladatelka a ředitelka IS FOR. Zdůraznila, že koncept SMART není určený pouze pro velká města, ale své si v něm mohou najít i obce a vesnice. Mnohdy dokonce stačí navázat na dosavadní aktivity v obci a vhodně je aktualizovat.

O inovativních námětech pro SMART Cities promluvil dále Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře Czechinvest. Podotkl, že „být smart“ neznamená hromadit data, ale umět je využít k praktickému rozvoji a dát šanci novým nápadům. Czechinvest vnímá obce jako partnery, kterým je schopen zprostředkovat kontakty na inovativní firmy a start-upy.

O tom, že venkov může být chytrý, je přesvědčen i Miroslav Oliva z NS MAS. Ve svém příspěvku vycházel ze skotské konference OECD z roku 2018, která stanovila 10 klíčových oblastí, které mohou posunout kvalitu života na venkově. Hlavním předpokladem rozvoje inovací je kvalitní internetové pokrytí. Další výzvu představují decentralizované energetické systémy, které by zajistily určitou energetickou soběstačnost. Bohužel, naše legislativa dosud komunitní energetiku neumožňuje, ale snad se v budoucnu dočkáme pozitivních změn. K dalším oblastem patří využití moderních technologií v zemědělství (např. užívání dronů v lesnictví), rozvoj nových technologií produkce jídla a podpora vzdělávání.

Poslední dva řečníci se připojili online. Tomáš Harant promluvil za platformu Venkovské mládeže NS MAS ČR. Vnímá chytré obce jako proces, který musí počítat s budoucností. Negativním trendem je stárnutí venkovské populace, které se dá zvrátit pouze zaměřením na současnou mladou generaci. Je potřeba budovat v mladých lidech vztah k místu kde žijí, třeba aktivním zapojením do dění v obci. Právě mládež je průkopníkem inovací a změn, za kterými bohužel stále častěji odcházejí do velkých měst.

Jan Bízlik, ředitel Mobility Innovation HUB z Czechinvestu, na závěr nabídl všem zástupcům obcí konzultace jejich plánovaných řešení a jejich možnou realizaci v rámci pilotních projektů.

Po krátké přestávce následovala diskuse, během které došlo i na sdílení dobrých praxí. V obci Křenov např. plánují zřízení modulární venkovní učebny Archimedes, na kterou aktuálně hledají financování. O zkušenosti se vedení obce rádo podělí s případnými dalšími zájemci.

Spoluprací a sdílením nápadů se dá dokázat víc. Věříme, že náš venkov je dost chytrý na to, aby byl SMART!

15. 05. 2023