ČESKO-POLSKÁ BURZA PARTNERTSVÍ

Vážená paní, vážený pane,

dne 8. března 2023 se v Olomouci uskuteční česko-polská Burza partnerství.

Burza je určena pro organizační složky z Polska a České republiky, které mají zájem o realizaci partnerských projektů v polsko-českém pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů.

Pořadatelé zajišťují tlumočení pro účastníky z Polska a České republiky a podporu projektových manažerů JS.

Účast na této akci je zdarma. Přihlašovací formulář je k dispozici na webových stránkách programu. Vyplněný přihláškový formulář prosím zašlete e-mailem na adresu js.olomouc@crr.cz nejpozději do 3. března 2023. Vzhledem k omezenému počtu míst je pro potvrzení účasti na akci rozhodující pořadí zaslaných přihlášek.

Místo: Jeremenkova 40b, Olomouc, sál Pegasus, RCO, od 10.30 do 14.30 hod.

01. 03. 2023