Krajské inovační platformy oborů elektrotechnika a IT

Podrobnější informace budou doplněny.