Kontakty na RIS3 a Smart akcelerátor Pardubický kraj II

Náš tým:

Jana Klekar – RIS3 manažer (jana.klekar@rrapk.cz, 777 352 386)
zodpovědnost za věcné řízení projektu při realizaci RIS3 strategie v kraji a řízení výkonné jednotky SmAcc II v kraji

Miroslav Smejkal – RIS3 koordinátor (miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz, 466 026 306)
koordinace informačních procesů za účelem propojení aktivit a cílů krajské RIS3 s dalšími koncepčními dokumenty na úrovni kraje

Ondřej Tušl – RIS3 developer a koordinátor (ondrej.tusl@rrapk.cz, 731 334 446)
Koordinátor: monitoringu a vyhodnocení efektů realizace intervencí krajské RIS3 strategie na krajské úrovni; v této oblasti také zodpovídá za předávání informací Národnímu RIS3 manažerovi
Developer: vytváření podmínek pro realizaci strategických intervencí (včetně jejich identifikace), zejména organizace a facilitace jednání klíčových partnerů pro realizaci intervence, rozpracování základních návrhů do podoby podrobných projektových fiší a jejich vyhodnocení. Tematické okruhy: elektro, IT, SMART region

Jan Gregor – RIS3 developer (jan.gregor@rrapk.cz, 603 235 040)
vytváření podmínek pro realizaci strategických intervencí (včetně jejich identifikace), zejména organizace a facilitace jednání klíčových partnerů pro realizaci intervence, rozpracování základních návrhů do podoby podrobných projektových fiší a jejich vyhodnocení. Tematické okruhy: chemie, textil, plast, strojírenství a doprava

Pavlína Paukrtová – marketingový manažer (pavlina.paukrtova@rrapk.cz, 602 166 276)
zajištění realizace a rozvoje marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu inovačního prostředí v kraji. Specializace na strategii, event management a produkci

Petra Henychová – marketingový manažer (petra.henychova@rrapk.cz, 733 610 098)
zajištění realizace a rozvoje marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu inovačního prostředí v kraji. Specializace na online marketing, sociální sítě a komunikaci

Jakub Návesník – manažer pilotního ověření (jakub.navesnik@pardubickykraj.cz, 601 084 580)
řízení, koordinace a realizace veškerých činností aktivity Pilotní ověření včetně přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení pilotního programu

Eliška Baboráková Kůtová – analytik a projektový manažer (eliska.baborakovakutova@pardubickykraj.cz, 722 184 188)
Analytik: zodpovědnost za podrobné zmapování inovačního prostředí a fungování inovačního systému v Pardubickém kraji včetně identifikace hlavních subjektů krajského inovačního systému a specifikace hlavních problémů a potřeb.
Projektový manažer – řízení projektu po stránce administrativní a komunikace s řídícím orgánem za Pardubický kraj.

Kateřina Járová – projektový manažer RRA PK (katerina.jarova@rrapk.cz, 775 779 820)
řízení projektu po stránce administrativní a komunikace s řídícím orgánem za RRA PK

Eliška Honců – finanční manažer (eliska.honcu@pardubickykraj.cz, 466 026 401)
sledování čerpání rozpočtu projektu v souladu s finančním plánem za Pardubický kraj

Zuzana Ondernická – finanční manažer RRA PK (zuzana.ondernicka@rrapk.cz, 724 220 606)
sledování čerpání rozpočtu projektu v souladu s finančním plánem za RRA PK