Komise mladým Evropanům poskytne 60 000 časových železničních jízdenek

Díky iniciativě DiscoverEU poskytne Komise 60 000 Evropanů ve věku od 18 do 20 let bezplatné časové jízdenky.

Přihlášky lze začít podávat od zítřka, tedy od 12. října (od 12:00), do 26. října (do 12:00) na cestovní období v roce 2022, jenž bude Evropským rokem mládeže.

Toto kolo přihlášek je určeno mladým Evropanům narozeným v období od 1. července 2001 do 31. prosince 2003. Výjimečně mohou podávat žádosti i mladí lidé ve věku 19 a 20 let, protože soutěž pro jejich ročníky byla v důsledku pandemie COVID-19 odložena.

Úspěšní žadatelé budou moci cestovat až 30 dní v období od března 2022 do února 2023. Vzhledem k tomu, že vývoj pandemie nelze předvídat, budou všem cestujícím nabídnuty flexibilní rezervace, a to prostřednictvím nové mobilní časové jízdenky. Datum odjezdu bude možné měnit až do okamžiku odjezdu. Mobilní časové jízdenky budou platné po dobu jednoho roku. Komise doporučuje všem cestujícím, aby se o možných cestovních omezeních informovali prostřednictvím systému ReopenEU.

K účasti na iniciativě DiscoverEU vyzýváme také mladé lidi se zvláštními potřebami. Komise jim poskytne informace a tipy a uhradí náklady na zvláštní pomoc, například na doprovodnou osobu, asistenčního psa atd.

Úspěšní žadatelé mohou cestovat samostatně nebo v maximálně pětičlenných skupinkách, přičemž všichni účastníci musí spadat do způsobilé věkové kategorie. V zájmu posílení udržitelného cestování – a tedy i v zájmu podpory Zelené dohody pro Evropu – budou účastníci DiscoverEU cestovat převážně po železnici. V některých zvláštních případech však účastníci budou moci využít jiných dopravních prostředků, např. autobusů nebo trajektů či výjimečně letadel. Jde totiž o to, aby bylo možné dostat se kamkoli ze všech koutů EU. Možnost využít této iniciativy tak budou mít rovněž mladí lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech nebo na ostrovech.

Každému členskému státu je přidělen určitý počet časových jízdenek, a to podle počtu jeho obyvatel v poměru k celkovému počtu obyvatel Evropské unie.


Více informací naleznete zde.